top of page

Alle activiteiten van Geloof in Taal worden uitgevoerd door enthousiaste vrijwilligers. Echter worden er ook kosten gemaakt te denken aan het aanschaffen van nieuw lesmateriaal, huur van onze eigen ruimte e.d..

Vind jij het werk dat wij doen bij Geloof in Taal belangrijk en wil je dit financieël ondersteunen, dan kan dat. Je kunt er voor kiezen om ons éénmalig, of met regelmaat te sponsoren. 

Je kunt het geld doneren op:

NL 31 RABO 0184885183

t.n.v. Geloof in Taal  

o.v.v. Gift Geloof in Taal en uw naam

Hartelijk dank voor je bijdrage

Wij hebben een erkende ANBI status.

bottom of page